Bengkel Aplikasi OBE

Last Updated: 12 February 2014      [download this article]

                           smmtcLogo   30TahunUUM  

                                                                                                       bengkel-OBE-Feb2014 
 
 
SMMTC ONLINE: Pada 4 Februari 2014 (Selasa), Bengkel Aplikasi OBE Dalam Pengajaran dan Pembelajaran telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama SMMTC yang dihadiri oleh staf akademik Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi (SMMTC). Bengkel yang dijalankan bermula jam 9.30 pagi hingga 5.00 petang itu dikendalikan oleh Dr. Mohd. Khairie Ahmad dan Dr. Juliana Aida Abu Bakar selaku fasilitator bengkel.


Objektif bengkel ini dilaksanakan adalah untuk memperkukuhkan lagi kefahaman serta kaedah aplikasi OBE dan mendedahkan kaedah penyelarasan (mapping) hasil pembelajaran kursus (CLO) dan hasil pembelajaran program (PLO) bagi tujuan pelaporan pencapaian pelajar mengikut tahap kemahiran yang ditetapkan.

Tamat.
 
=============================================
PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN KOMUNIKASI (SMMTC)
UUM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
Tel: 04-928 5801/5809/5811
Faks: 04-928 5804

UUM  MSCMalaysia-link myGov-linkmampu-linkmyideas-linkmyline-linkkrste-linktourismMsia-link
footer latest